Hotline : 053-804909 , 091-0791095, 091-7761207, 086-4700506
e-mail : web@nuntapun.com Line ID : @nuntapun

บริการ รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์

เพิ่มมูลค่าให้สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ สั่งจำนวนน้อยได้ เมื่อสินค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น สิ่งที่จะทำให้สินค้าแต่ละประเภทมีความโดดเด่น นอกเหนือจากคุณภาพสินค้าแล้ว อีกองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้สินค้าได้รับความนิยมอีกประการหนึ่งคือ บรรจุภัณฑ์  นันทพันธ์พริ้นติ้ง ได้คำนึงถึงผู้ประกอบการที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบดีไซน์ที่แต ...